Nowe horyzonty rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok

flaga i godło Polski
Logo PFRON

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski informuje, iż realizuje projekt współfinansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r. pn. ,,Nowe horyzonty rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok’’ w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – konkurs nr 1/2021 pn. ,,Sięgamy po sukces’’. Kierunek pomocy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności wśród osób niewidomych i słabowidzących, poprzez specjalistyczne wsparcie rehabilitacyjne oraz poradnictwo społeczno-prawne i udzielanie informacji nt. uprawnień, usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych, dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. W ramach projektu prowadzimy następujące działania:

- rehabilitacja podstawowa, społeczna i zawodowa,

- rehabilitacja wzroku dla osób słabowidzących (zajęcia usprawniające widzenie),

- zajęcia tyfloinformatyczne z zastosowaniem komputerów i urządzeń informatycznych,

- zajęcia psychoedukacyjne,

- tyfloedukacja prozdrowotna dla niewidomych i słabowidzących diabetyków,

- tyflorehabilitacja indywidualna w miejscu zamieszkania beneficjenta (orientacja przestrzenna i nauka poruszania się z białą laską, samoobsługa i czynności dnia codziennego metodami bezwzrokowymi), nauka pisma punktowego Braille'a,

- poradnictwo społeczno- prawne i udzielanie informacji nt. dostępnych usług, sprzętu, pomocy technicznych dla osób z niepełnosprawnością wzroku,

- poradnictwo specjalistyczne- porady prawne, psychologiczne, dobór pomocy optycznych, profilaktyka ochrony wzroku, mnemotechniki itp.,

- zajęcia z języka angielskiego,

- elementy kinezyterapii związane z rehabilitacją zdrowotną poprawiającą komfort funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku.

Umiejętności zdobyte w procesie kompleksowej tyflorehabilitacji przyczynią się do znacznego zwiększenia samodzielności, poprawy komfortu życia wśród osób niewidomych i słabowidzących oraz ich otoczenia.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń oraz stopień niepełnosprawności. Nabór beneficjentów odbywa się przez cały okres realizacji projektu tj. od 01.04.2022r. do 31.03.2025r. Więcej informacji w załączonym regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie osoby, które posiadają ważne orzeczenie z tytułu niepełnosprawności wzroku w stopniu znacznym, umiarkowanym (lub równoważnym).

Kwota dofinansowania - 539 535,24 zł

Całkowita wartość projektu - 545 295,24 zł.

Deklaracja uczestnictwa word

Deklaracja uczestnictwa pdf

Formularz zgłoszeniowy word

Formularz zgłoszeniowy pdf

Regulamin projektu word

Regulamin projektu pdf

Klauzula RODO word

Klauzula RODO pdf

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych word

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pdf