„Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby”

 

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBELSKI realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego na podstawie umowy nr DZR.KS.4071.12.PFRON.2023 zawartej 31.05.2023 r. w Lublinie.

 

Tytuł zadania publicznego:
„Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby”

 

Celem zadania publicznego jest przeprowadzenie cyklu grupowych warsztatów z arteterapii i ergoterapii dla 40 osób z niepełnosprawnością z tytułu wzroku powyżej 18 roku życia, zamieszkujących co najmniej 6 powiatów woj. lubelskiego w okresie od 05.06.2023 r. do 11.12.2023 r.

 

Dofinansowanie zadania publicznego: 60 000,00 PLN
Wartość zadania publicznego: 70 000,00 PLN

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt pod nr tel.: 81 441 53 25 lub w siedzibie PZN OL ul. K. Junoszy 49, 20-058 Lublin