Prezes Zarządu Okręgu – Dorota Krać

Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Okręgu – Justyna Szafranek

Wiceprezes Zarządu Okręgu – Łucja Hojda

Wiceprezes Zarządu Okręgu – Andrzej Nisztuk

Wiceprezes Zarządu Okręgu – Jolanta Pastuszak

Członek Zarządu Okręgu – Helena Bełz

Członek Zarządu Okręgu – Marlena Jurkitewicz

Członek Zarządu Okręgu – Maria Olszak

Członek Zarządu Okręgu – Stanisław Pezda

Członek Zarządu Okręgu – Maria Wołoszyn