Pomocne dłonie PFRON - 2023

flaga i godło Polski
logo PFRON

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski informuje, iż realizuje projekt współfinansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. pn. ,,Pomocne dłonie PFRON – 2023’’ w ramach art. 36  ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – konkurs nr 1/2022 pn. ,,Działamy razem’’. Kierunek pomocy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Projekt dotyczy świadczenia usług asystencji osobistej w celu umożliwienia niezależnego i aktywnego funkcjonowania oraz wzrostu samodzielności wśród osób z niepełnosprawnością wzroku w życiu społecznym i zawodowym. Projekt ułatwi osobom niewidomym i słabowidzącym pokonywanie codziennych trudności, dając możliwość lepszego rozwiązywania problemów, wpłynie na poprawę poziomu akceptacji siebie oraz integracji ze społeczeństwem.

 O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Nabór beneficjentów oraz świadczenie usług asystencji osobistej odbywa się przez cały okres realizacji projektu tj. od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. Więcej informacji w załączonym regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z usług asystenta oraz posiadają ważne orzeczenie z tytułu niepełnosprawności wzroku w stopniu znacznym, umiarkowanym (lub równoważnym).

Kwota dofinansowania: 493 737,05 zł

Całkowita wartość projektu: 530 025,05 zł