Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

flaga i godło Polski
flaga i godło Polski

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski informuje, że w okresie 01.04.2023 r. – 20.12.2023 r. realizuje zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, które polega na wykonywaniu usług asystenta w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  pod nazwą. ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023.
Głównym celem programu jest świadczenie usług asystencji osobistej, mających zapobiegać izolacji społecznej osób niewidomych w stopniu znacznym. Program niemal w całości jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego.
Kwota dofinansowania wynosi: 460 120,00 zł
Całkowita wartość projektu: 468 620,00 zł