Pomocne dłonie - 2022

flaga i godło Polski
logo PFRON

 

 

 

 

 Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski informuje, iż realizuje projekt współfinansowany ze środków państwowego funduszu celowego – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. pn. ,,Pomocne dłonie – 2022’’ w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – konkurs nr 1/2021 pn. ,,Sięgamy po sukces’’. Kierunek pomocy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.
Projekt dotyczy świadczenia usług asystencji osobistej w celu umożliwienia niezależnego i aktywnego funkcjonowania oraz wzrostu samodzielności wśród osób z niepełnosprawnością wzroku w życiu społecznym i zawodowym. Projekt ułatwi osobom niewidomym i słabowidzącym pokonywanie codziennych trudności, dając możliwość lepszego rozwiązywania problemów, wpłynie na poprawę poziomu akceptacji siebie oraz integracji ze społeczeństwem. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Nabór beneficjentów oraz świadczenie usług asystencji osobistej odbywa się przez cały okres realizacji projektu tj. od 01.04.2022 r.- 31.03.2023 r. Więcej informacji w załączonym regulaminie. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z usług asystenta oraz posiadają ważne orzeczenie z tytułu niepełnosprawności wzroku w stopniu znacznym, umiarkowanym (lub równoważnym).

Kwota dofinansowania: 388 826,95 zł
Całkowita wartość projektu: 413 882,95 zł