Horyzonty rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski informuje, że w okresie 01.04.2019 r. – 31.03.2022 r. realizuje projekt pn. ,,Horyzonty rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok” w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – konkurs nr 1/2018 pn. ,,Szansa – Rozwój – Niezależność”. Kierunek pomocy: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących, poprzez specjalistyczne wsparcie rehabilitacyjne oraz poradnictwo społeczno-prawne i udzielanie informacji nt. uprawnień, usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych, dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
Projekt współfinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Kwota dofinansowania wynosi: 1 040 532,44 zł
Całkowita wartość projektu to: 1 096 032,44 zł
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie osoby zainteresowane, posiadające ważne orzeczenie z tytułu niepełnosprawności wzroku w stopniu znacznym, umiarkowanym (lub równoważnym).