PktIntKryPowHru

Informujemy, że POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBELSKI realizuje projekt „Nowe kompetencje" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Tytuł Projektu: "Nowe kompetencje"

Beneficjent: POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBELSKI

Okres realizacji projektu: 1.01.2024-31.12.2024

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 315 790,00 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 268421,50 PLN

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 31578,50 PLN

Łącznie dofinansowanie projektu: 300 000,00 PLN

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

1. DIAGNOZA- Projekt realizuje trójstopniową ścieżkę wsparcia dla każdego z uczestników obejmującą następujące elementy: 1) indywidualną diagnozę-diagnoza będzie 3 etapowa składająca się następujących etapów: I-wstępny wywiad oraz określenie poziomu posiadanych umiejętności podstawowych- 2 godziny; II-zbadanie umiejętności podstawowych i potrzeb osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie- 6 godzin (test predyspozycji-2 godz., analiza i omówienie wyników-2 godz., określenie czynników motywujących, barier, kompetencji-2 godz.); III-opracowanie planu działań- 4 godziny (dobór oferty uczenia się-2 godz., wspólna konstrukcja planu-2 godz.). Diagnoza zakończy się opracowaniem raportu indywidualnego (informacji zwrotnej) uwzględniającego plan dalszych działań dla każdego uczestnika.

2. UPSKILLING- W ramach bloku warsztatowego zaplanowano 5 warsztatów mających na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego i bezpiecznego poruszania się w sieci oraz nabycia umiejętności posługiwania się sprzętem i korzystania z nowych mediów. Warsztaty zaplanowano w wersji stacjonarnej w małych 10 osobowych grupach tak aby można było bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić szkolenia (osoby starsze wymagają większej uwagi prowadzącego i dłuższego czasu na przyswojenie nowych informacji, w szczególności jeśli dotyczy to obszaru nowych technologii). Szkolenia realizowane w systemie spotkań 5 godzinnych dla 40 osób podzielonych na grupy 10 osobowe. Łącznie zaplanowano 100 godzin szkolenia/grupę.

3. MENTORING- W ramach projektu zaplanowano wsparcie mentora w wymiarze 400 godzin zegarowych z czego 2 godziny/osobę będą poświęcone na walidację a pozostałe godziny zostaną przeznaczone na monitorowanie ścieżki wsparcia uczestnika projektu, motywowanie i towarzyszenie tak aby z sukcesem zakończył swój udział w projekcie.

GRUPY DOCELOWE

Grupę docelową stanowią:

Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie osoby dorosłe spełniające wszystkie poniższe warunki:

a) pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

b) posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia;

c) zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

Co najmniej 50% grupy docelowej stanowią: a) osoby starsze i /lub b) osoby o niskich kwalifikacjach i / lub c) osoby z niepełnosprawnościami. Grupę docelową projektu stanowią w co najmniej 30% osoby dorosłe (12 osób), korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest nabycie szerszego zestawu kompetencji odpowiednich dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie na poziomie 3 lub 4 Europejskiej Ramy Kwalifikacji przez 40 dorosłych osób pracujących (w tym 25 kobiet i 15 mężczyzn), chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje kompetencje w okresie 12 miesięcy realizacji projektu na terenie województwa lubelskiego.

REZULTATY PROJEKTU

1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 32 osoby (w tym 25 kobiet).

2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje cyfrowe po opuszczeniu programu - 32 osoby (w tym 25 kobiet).

REKRUTACJA

Rekrutacja trwa od 1 stycznia 2024 do zamknięcia listy tj. zrekrutowania 40 osób.

WYPEŁNIONY FORMULARZ REKRUTACYJNY WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ZAŚWIADCZENIAMI/DOKUMENTAMI NALEŻY PRZESŁAĆ MAILEM/POCZTĄ/ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE DO BIURA PROJEKTU.

BIURO PROJEKTU:

Czynne codziennie od 8.00-16.00.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG LUBELSKI

ul. Junoszy 49, 20-058 Lublin

tel. 81 441 53 25

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

www.mapadotacji.gov.pl

#FunduszeUE   #FunduszeEuropejskie