Logo funduszy europejskich dla lubelszczyzny, flagI: Rzeczypospolitej polskiej, unii europejskiej, logo "lubelskie smakuj życie".

KOMUNIKAT Z DNIA 3 CZERWCA 2024 R. WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO- AKTUALIZACJA

W ramach projektu „NOWE KOMPETENCJE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,

Działanie 10.6 Uczenie się osób dorosłych Priorytet X Lepsza edukacja

Informujemy, iż od dnia 3 czerwca 2024 r. zmianie ulega oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych.

Pobierz aktualny wzór i zapoznaj się z Informacją na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.

POBIERZ OŚWIADCZENIE RODO - AKTUALIZACJA 3.06.2024

www.mapadotacji.gov.pl

#FunduszeUE   #FunduszeEuropejskie